Spyskaart +

Wandel met Waardigheid

Januarie 26, 2016 deur Admin

AfriForum nooi JOU skool uit om deel te neem aan ons veldtog vir die bevordering van goeie dissipline in skole: WANDEL MET WAARDIGHEID.

Ons doel is om leerlinge te oortuig dat goeie dissipline van toepassing moet wees op ʼn waardegedrewe lewe en dat ʼn waardegedrewe lewe baie vir jou as jongmens gaan beteken later in jou lewe.

Goeie dissipline is sinoniem met effektiewe onderrig en leer!

Ten spyte van die implementering van gedragskodes in skole, is dissiplinêre probleme steeds aan die toeneem. Volgens die geesteswetenskaplike tydskrif, SciElo Suid-Afrika, is huishoudelike omstandighede en ontoereikende waardes en norme ʼn groot bydraende faktor tot die agteruitgang van dissipline in skole.

AfriForum poog met hierdie veldtog om jou skool positief aan te moedig en aan julle ʼn geleentheid te  bied om aan ander skole te wys wat julle doen om te verseker dat JULLE skool oor die beste gedragskode/dissiplinêre beleid beskik en dat julle werklikwaar ʼn waardegedrewe skool is!

HOE OM TE WERK TE GAAN:

Kategorie A

Skryf jou skool se gedragskode/dissiplinêre beleid in, vergesel van ʼn motiveringsbrief en kort video wat verduidelik hoe die beleid op die skoolterrein en in die klaskamer toegepas word.

Maak gebruik van leerlinge in die skool om die video te vervaardig.

Kategorie B

Skryf een of meer onderwyser in jou skool in wat uitsonderlike dissipline in sy/haar klas handhaaf. Sy/haar inskrywing moet vergesel wees van ʼn motiveringsbrief van die skoolhoof asook ʼn foto van die onderwyser.

Kategorie C

Jy as leerling word die geleentheid gebied om jou eie dissiplinêre beleid saam te stel volgens wat JY dink waaroor leerlinge aangespreek behoort te word en waarvoor hulle beloon moet word.

Jou beleid moet ʼn motiveringsbrief sowel as ʼn foto van jouself bevat. Jy kan individueel inskryf of as ʼn groep van nie meer as vier lede nie.

Die volgende inligting moet jou skool se inskrywing vergesel:

BELONING:

Die skool wat aangewys word as die skool met die beste dissiplinêre beleid, lugtyd op Pretoria FM se skoleprogram ontvang, asook ʼn gratis optrede vir die skool deur ‘n bekende kunstenaar!

Die onderwyser wat aangewys word as onderwyser wat die beste dissipline in sy/haar klaskamer handhaaf, wen ʼn gratis naweek vir vier persone by die gewilde Kokoriba Wildreservaat buitekant Brits.

Die leerling(e) wie se dissiplinêre beleid gekies word as die uitvoerbaarste dissiplinêre beleid vir ʼn skoolomgewing wen ʼn onderhoud op Pretoria FM en Takealot geskenkbewyse, ter waarde van R 800 elk.

 

Inskrywings kan per e-pos gestuur word aan Carien Bloem, hoof van AfriForum se onderwysveldtogte, by carien@afriforum.co.za, óf per hand afgelewer word by AfriForum se hoofkantoor op die hoek van DF Malanrylaan en Unionweg, Kloofsig, Centurion, gemerk Aandag: Carien Bloem.

Inskrywings moet voor of op Vrydag, 8 April 2016 ingedien of per e-pos ontvang word.

 

Vir enige navrae, skakel Carien Bloem by 082 332 5051 of stuur ʼn e-pos na carien@afriforum.co.za.

 

Ondersteun AfriForum in hierdie veldtog en laat die belangrikheid van dissipline in skole seëvier!