Spyskaart +

Plaasmoorde – keelvol brief

Februarie 24, 2017 deur Admin

Mnr. J.G. Zuma
President van die Republiek van Suid-Afrika
Privaat Sak X 1000
PRETORIA
0001

Afgelewer per hand: Uniegebou, Goewermentslaan, Pretoria

Beste mnr. die President

VERSOEK OM TYDELIKE ONTPLOOIING VAN LANDELIKEVEILIGHEIDSEENHEDE

Ek wil u graag by wyse van dié skrywe inlig dat ek keelvol is: Keelvol vir die toenemende vlak van geweldsmisdaad; keelvol vir die toenemende aantal plaasaanvalle en -moorde; keelvol vir u en u regering se onwilligheid of eenvoudig onvermoë om hierdie misdade die hoof te bied; en keelvol vir u retoriek en aksies wat misdaad aanmoedig en aanwakker eerder as verminder.

Mnr. die President, het u geweet dat Suid-Afrika ongeveer 32 000 kommersiële boere het wat ten spyte van u party se optimistiese NOP deurlopende ekonomiese afname toon?

Mnr. die President, het u geweet dat u eie party se kommissie van ondersoek bevind het dat ten minste 6 122 plaasaanvalle en 1 254 plaasmoorde tussen 1991 en 2001 plaasgevind het?

Mnr. die President, het u geweet dat boere en plaaswerkers sedert Februarie 2017 slagoffers was van ten minste 30 bevestigde plaasaanvalle en 15 bevestigde plaasmoorde?

Mnr. die President, het u geweet dat die Instituut vir Veiligheidstudies in 2013 bereken het dat Suid-Afrikaanse boere teen ’n koers van 120/100 000 vermoor word, terwyl die TLU SA in 2014 bereken het dat dié koers tot 132/100 000 toegeneem het?

Mnr. die President, het u geweet dat dié plaasaanvalle en -moorde met buitensporige geweld en marteling gepaard gaan?

Mnr. die President, het u geweet dat generaal Phahlane, die Suid-Afrikaanse Polisiediens se waarnemende nasionale kommissaris, plaasmoorde in 2016 tot prioriteitsmisdade verhef het nadat u party dit in 2007 ten spyte van ’n 25%-toename in aanvalle daardie jaar gedeprioritiseer het?

Mnr. die President, het u geweet dat ’n verslag van die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie (SAMRK) waarvoor daar in 2014 opdrag gegee is verskeie aanbevelings gemaak het oor hoe u regeringsdepartemente die geveg teen plaasaanvalle en -moorde kon ondersteun?

Mnr. die President, het u geweet dat weinig, indien enige, van dié aanbevelings deur u regeringsdepartemente geïmplementeer is?

Mnr. die President, het u geweet die polisie in landelike gebiede hul werk dikwels sonder genoegsame personeel, nie ten volle toegerus nie en sonder hulp moet verrig?

Mnr. die President, het u geweet dat ons nie die geveg teen plaasaanvalle en -moorde op ons eie kan wen nie?

Wel – u weet dit nou, en daarom versoek ek dat:

• u die ontplooiing van tydelike landelikeveiligheidseenhede sal goedkeur;
• u die regeringsdepartemente sal aansê om die SAMRK-verslag weer onder die loep te neem en die aanbevelings daarin toe te pas;
• u, u party en u regering u daarvan sal weerhou om grondbesetting en die gebruik van geweld teenoor boere en plase aan te hits; en
• u daadwerklik sal optree teen mense buite dié strukture wat die onwettige besetting van land en die gebruik van geweld teen boere en plase aanhits.

U aksies oor die jare heen het dit duidelik gemaak dat u eerste kom. U is nommer een en geen koste word ontsien om u te beskerm nie. Ek vra u egter dat ons, die gewone burgers wat tot die land se ekonomie bydra, wat die land van kos voorsien en wat ’n verskeidenheid van werksgeleenthede skep, nou as ’n net-net tweede gesien word, waardig om soortgelyke beskerming te kry.

Groete

*Kontakbesonderhede word benodig vir verifikasiedoeleindes.