Spyskaart +

Raad-en-daad vir boelies

Mei 24, 2017 deur Admin

Boeliepolisie:
Behandel ander soos jy graag behandel wil word (Matteus 7:12).

Afknouery is ’n wêreldwye probleem, en Suid-Afrika is beslis geen uitsondering nie. Volgens ’n Unesco-verslag word bykans 250 miljoen kinders en jongmense jaarliks wêreldwyd afgeknou. Navorsing toon dat boelies daarop uit is om sekere kinders te teiken, treiter en af te knou weens verskeie redes soos verskille in etnisiteit en kultuur, liggaamlike voorkoms en seksuele of geslagsoriëntasie.

Afknouery in die skool kan gedefinieer word as skadelike of aggressiewe gedrag wat op ’n aanhoudende en deurlopende wyse plaasvind en spesifiek op ’n leerder met minder gesag en selfvertroue as die aanvaller gerig word. Dit is dus belangrik om tussen die boelie en die slagoffer te kan onderskei, omdat hulp aan beide partye voorsien kan word.

Visie

Om ondersteuning en hulp in verband met afknouery aan ’n skool as geheel te bied, wat die leerders, onderwysers en ouers insluit, en om hulp aan sowel die slagoffer as die boelie te bied.

Missie

  • Om ondersteuning aan ’n skool, sy leerders, onderwyser en ouers te ontwikkel en te verbeter.
  • Om ons proaktiewe projek uit te brei, insluitend werkswinkels vir leerders, onderwysers en ouers wat huidige probleme aanspreek.
  • Om hulp en ondersteuning aan leerders te bied met betrekking tot selfvertroue, selfbeheersing, besluitneming, interpersoonlike verhoudings en respek, en leierskap.

AfriForum Navorsingsinstituut (ANI)

ANI se doel met die teenboelieprojek is om navorsing oor afknouery in skole te doen deur uit te vind hoe groot hierdie probleem tans in skole is. ANI wil ook bepaal wat die oorsaak van afknouery in skole is – waarom word sekere kinders afgeknou en waarom tree boelies op soos wat hulle doen? Derdens wil ANI verskeie probleemoplossings ondersoek oor hoe afknouery in skole moontlik kan afneem – watter tipe leierskapstyle kan in skole geïmplementeer word om leerders te help om afknouery te beveg? Hoe kan leierskap by leerders ontwikkel word om afknouery te beveg? Wat kan ouers en onderwysers doen om leerders te ondersteun?

AfriForum Trauma-eenheid

AfriForum se Trauma-eenheid beskik oor beraders wat hoofsaaklik op slagoffers van geweldsmisdaad fokus. As eenheid in AfriForum ondersteun ons Raad-en-daad vir Boelies en Boeliepolisie deur ondersteuning aan behoeftige kinders te bied op spesifieke dae wat AfriForum met die betrokke skool ooreengekom het. Dié sessies sal ’n geleentheid bied vir kinders om op die betrokke dag waarop daar ’n aanbieding oor boelies by hul skool gehou word met iemand op die perseel te kan praat wat emosionele ondersteuning kan bied.

Blog 1: RAAD- EN DAAD BOELIES

Blog 2: RAAD-EN-DAADBOELIES

Blog 3: Raad en daad vir boelies: Oorsake van afknouery in skole