--> -->
Spyskaart +

Onteiening sonder vergoeding: Die NDR het misluk

September 6, 2018 deur Ernst Roets

Voorlegging aan die Grondwethersieningskomitee

 6 September 2018

 Ernst Roets

 

Vyftien jaar gelede het die Suid-Afrikaanse regering David Rakgase se aanbod aanvaar om die plaas te koop wat hy toe by hulle gehuur het. Tot op hede was die Suid-Afrikaanse regering nie in staat om eienaarskap daarvan na hom toe oor te dra nie.

Vroeër vanjaar het die minister van landelike ontwikkeling en grondhervorming ’n uitsettingsbevel op Akkerland Boerdery beteken en hulle meegedeel dat hulle sewe dae gegee word om hul grond te ontruim, teen ’n vergoeding van 10% van die markwaarde. Dít bloot om Chinese belange in Suid-Afrika te bevorder.

Hierdie week moes AfriForum ’n dringende aansoek in die hoë hof bring om die Suid-Afrikaanse Polisiediens te verplig om op te tree teen grondbesetters op die grond van ’n Gautengse boer, dr. Motodi Maserumule. Die polisie het eenvoudig geweier om Maserumule se saak te open.

Mnr. die Voorsitter, onteiening sonder vergoeding of onder markwaarde dui op ’n gebrek aan respek vir eiendomsreg as basiese mensereg. Ek het slegs tien minute tot my beskikking, dus sal ek dit kort en kragtig hou. In my voorlegging sal ek –

 • na die ideologiese doelwitte van die ANC-alliansie verwys;
 • die historiese denkfout verkeerd bewys wat as motivering vir onteiening sonder vergoeding dien;
 • verduidelik waarom die gewillige-verkoper-gewillige-koper-beginsel misluk het;
 • waarom die beleid katastrofies sal wees; en
 • waarom die sogenaamde “grondhonger” ’n verdigsel van die ANC/EFF-alliansie is.

NDR

Die ANC en sy alliansievennote is gewortel in Marxisme-Leninisme. Volgens sy eie strategiese en taktiese dokumente glo die beweging in ’n nasionale demokratiese revolusie, wat impliseer dat die mag in die staat gesentraliseer word, mits dit deur die magsbalans toegelaat word, sodat staatsmeganismes aangewend kan word om die doelwitte van die rewolusie te bevorder, naamlik om Suid-Afrika op die pad na sosialisme te lei om uiteindelik ’n kommunistiese utopie te skep. Dit is waarom rampspoedige beleide soos dié van die Sowjetunie, Kommunistiese China, Kuba, Kambodja, Zimbabwe en Venezuela so gereeld deur die ANC/EFF-alliansie aangeprys word, terwyl beleide wat die wêreld se rykste ekonomieë en harmonieste gemeenskappe geskep het as rassistiese, onderdrukkende beleide voorgehou word.

Dít is waarom opkomende swart boere kla dat hulle geen ondersteuning van die regering ontvang nie. Dít is waarom 23% van mense in Suid-Afrika reeds op grond in staatsbesit woon en die helfte hiervan oor die gehalte van dié grond kla. Dít is waarom slegs 6% van alle grond wat deur die huidige regering verkry is sedertdien van staats- na privaat besit oorgedra is.

Geskiedenis

Daar word gereeld aangevoer – veral in hierdie Huis – dat “wittes die grond gesteel het”. Dit is die grootste enkele historiese leuen van ons tyd. Daar is drie wyses waarop wit mense land bekom het, naamlik:

 1. nedersetting op onbewoonde grond;
 2. die aankoop van grond deur traktate, samewerking en ooreenkomste; en
 3. die mees kontroversiële, maar onbelangrikste, deur verowering.

Daar was natuurlik ook wetgewing soos die Naturellegrondwet van 1913 en die Groepsgebiedewet van 1950. Hierdie onregverdighede moet reggestel word, maar dit moet elkeen spesifiek hanteer word en nie gebruik word om grootse, vals narrateiwe te konstrueer of nuwe rassistiese beleide te bevorder nie.

Sou jy egter argumenteer – soos ons gehoor het – dat eienaarskap van grond deur wit mense as onwettig geag moet word omdat Afrika die swart mense se vasteland is, moet jy ook bereid wees om kragte te smee met verregse fasciste in Europa wat aanvoer dat Europa die wit mense se vasteland is en dat daar dus geen plek vir swart mense in Europa is nie. Indien jy aanvoer dat wit mense in Afrika nie gelyke behandeling moet ontvang nie, maar dat die regte van swart mense in Europa beskerm moet word, is jy niks anders as ’n rassistiese huigelaar nie.

Korrupsie

Die regering het reeds meer as R50 miljard op grondhervorming bestee en het bitter min om daarvoor te wys. Die Motlanthe-kommissie het bevind dat die regering se ondoeltreffendheid en korrupsie groot hindernisse vir doeltreffende grondhervorming is. Ongeveer 5% van landbougrond is jaarliks in die mark te koop beskikbaar. Indien die regering hierdie geld eerder bestee het deur plase aan te koop, sou dit tot dusver bykans die helfte van die land se plase opgekoop het. Maar dié benadering sou nie voldoen het aan die ideale van die Nasionale Demokratiese Revolusie nie, en dit is waarom die ANC/EFF-alliansie eerder ’n regeringsburokrasie verkies waardeur gekompliseerde prosesse misbruik kan word om homself ten koste van die mense te verryk.

Ekonomie

Die debat oor grondhervorming woed in ’n tyd waarin die regering dit die minste kan bekostig om beleggersvertroue te verloor. Beleggingsekerheid lei tot die ophoop van kapitaal, wat weer tot meer werksgeleenthede en hoër produksie lei. ’n Aanslag op privaat eiendom lei tot beleggersonsekerheid en ekonomiese agteruitgang.

In 2015 het Suid-Afrikaners vir die eerste keer op rekord meer in die buiteland belê as wat buitelanders in Suid-Afrika belê het – ’n duidelike teken van verlies aan beleggersvertroue.

Om aan te voer dat eiendomsregte geërodeer gaan word en dat ekonomiese vryheid gekompromitteer gaan word op ’n wyse wat ekonomiese ontwikkeling ’n hupstoot sal gee, is om te wil redeneer dat KFC op ’n wyse uitgebrei gaan word wat sal verseker dat hoenders voorspoedig sal wees.

Diegene wat op die erodering van eiendomsreg aandring, kon nog geen bewyse lewer dat die aggressiewer inwerkingstelling van ’n reeds onsuksesvolle beleid tot enigiets anders as ’n aggressiewer mislukking sal lei nie. Hierdie is Albert Einstein se definisie van waansin: Om dieselfde ding oor en oor te doen, maar elke keer ’n ander resultaat te verwag. Christopher Hitchens het gesê dat wat ook al sonder bewys beweer word sonder bewys verwerp moet word. Daar word nou van ons verwag om op onteiening sonder vergoeding kommentaar te lewer ten spyte van die skreiende feit dat nog geen bewyse gelewer is dat dit in die eerste plek tot positiewe resultate sou lei nie.

Die vreugde wat die ANC/EFF-alliansie ervaar deur die middelklas en die rykes leed aan te doen, weeg egter veel swaarder as die begeerte om arm mense op te hef. Die probleem is egter dat onteiening en die gevolglike ekonomiese ineenstorting arm mense meer sal skaad as ryk mense wat die land eenvoudig kan verlaat, in welke geval jy nie net ’n voedselskaarste vir alle Suid-Afrikaners geskep het nie, maar in welke geval jy boonop jou belastingbasis verloor het.

Grondhonger

Alle beskikbare bewyse dui daarop dat die honger na landbou- of plattelandse grond in Suid-Afrika grootliks ’n mite is:

 1. 59% van alle grondeise tot op hede is vir stedelike grond ingestel.
 2. 84% van alle grondgrype in die onlangse jare het in stedelike gebiede plaasgevind.
 3. Suid-Afrikaners, maar veral swart Suid-Afrikaners, verstedelik teen ’n snel tempo.
 4. 93% van alle mense wat die moeite gedoen het om ’n grondeis in te stel, het aangedui dat hulle eerder geld as grond wou hê.
 5. ’n Onlangse peiling deur die Instituut vir Rasseverhoudinge het bevind dat slegs 1% van alle mense in Suid-Afrika glo dat grondhervorming hul lewens gaan verbeter, en dat 0,6% grondhervorming as Suid-Afrika se ernstigste onopgeloste probleem beskou.

Gevolgtrekking

Ons kan nie toelaat dat hierdie kwessie ontrafel tot ’n rassekwessie nie. Ongelukkig het die president dit reeds gedoen toe hy die woorde “ons mense” gebruik het om na swart mense te verwys. Die adjunkpresident het dit ook gedoen toe hy met ’n gewelddadige oorname gedreig het as wit mense nie hul grond vrywillig aan swart mense wou oorhandig nie. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Zweli Mkhize, het dit gedoen toe hy gesê het dat geen eiendom van enige swart persoon of swart groep onteien sou word nie.

Dit het ’n gunstelingtydverdryf geword vir lede van hierdie Huis om elke wit mens vir die misdade van elke ander wit mens te blameer. Stel jou nou voor as ons elke swart mens vir die misdade van elke ander swart mens blameer het. As ons moet volhou met die wyse waarop ons die geskiedenis tans evalueer en kontekstualiseer, sou wit mense beweringe soos “swart mense is moordenaars” gemaak het bloot omdat sommige swart mense die misdaad van moord gepleeg het, of dat swart mense skadevergoeding moes betaal het vir die Bloukrans- en Weenen-slagting, of die uitwissing van Van Rensburg se trekgeselskap. Ons sal almal saamstem dat sulke aansprake as gruwelike rassistiese opmerkings geag sou word wat ondraaglik onregverdig is. Ek is boonop daarvan oortuig dat diegene van julle wat aggressief op skadevergoeding aandring nie eens van die Bloukrans- of Weenen-slagting, of die Van Rensburg-trek weet nie. Waarom nie? Want julle is dronk van ideologie. Dit is ’n ideologie wat nie op historiese akkuraatheid gebaseer is nie, maar op ’n desperate poging om rassehaat en -verdeling aan te blaas, terwyl die werklike doel die bevordering van staatsmag en hopelose sosialisme onder die vaandel van “regstellende maatreëls” is.

Ja, julle is dronk van ideologie – die ideologie van ’n nasionale demokratiese revolusie wat duidelik misluk. Julle is dronk van mag – want elke besluit wat julle neem, is ’n poging om meer krag en beheer in die hande te kry. Julle is dronk van haat en veragting – nie slegs vir wit mense nie, maar vir die armste Suid-Afrikaners wat daagliks onder jul beleide ly en selfs meer sal ly as julle daarin volhard om die ekonomie te vernietig, en haat en verdeeldheid te saai.

Baie dankie.