--> -->
Spyskaart +

Nuut Op Die Rak

Mei 23, 2014 deur Admin

Prima tyd: Geniet jou lewe na 50  –  Johannes Jordaan

Prima tyd: Geniet jou lewe na 50 het onlangs in Afrikaans en Engels verskyn.  Hierdie boek verskaf nuwe denke wat betref die voorbereiding vir aftrede en/of vir gebeurtenisse wat almal in hulle latere lewens te beurt val.  Dit help lesers ook om daadwerklik vir hierdie lewensfase te beplan, wat gewoonlik ʼn gelukkige en vervulde “prima tyd” (aftrede) tot gevolg het.  Die feit dat mense toenemend langer lewe, beklemtoon die noodsaaklikheid om betyds die nodige aandag hieraan te gee.  Waardevolle inligting en wenke oor onder meer die volgende aspekte word in die boek verskaf:

  • Hoe om by jou prima tyd-fase aan te pas;
  • Hoe om jou vrye tyd sinvol aan te wend;
  • Hoe om jou gesondheid en geestesgesondheid op te pas;
  • Finansiële beplanning en voorsiening;
  • Die keuse van ʼn geskikte woonplek;
  • Veiligheid en sekuriteit; en
  • Boedel- en testamentbeplanning.

Die sentrale boodskap in elk van die boek se tien hoofstukke is dat jy nie durf dink dat jy ʼn gelukkige “prima tyd” sal beleef indien jy nie daadwerklik daarvoor beplan nie. Dit gebeur eenvoudig nie outomaties nie.  Jy moet spesifiek daarvoor beplan.  Die boek verskaf nuttige riglyne oor presies waarvoor om te beplan en ook hoe jy dit kan doen.  Die meeste boeke oor die onderwerp fokus slegs op die finansiële aspekte van aftrede, maar in hierdie boek slaag die skrywer daarin om ook die ander ewe belangrike aspekte (soos hierbo genoem) aan te spreek.  Dit word op ʼn kompakte, maklik leesbare wyse gedoen.  Buiten die nuttige inligting wat die boek verskaf, is daar ook vrae aan die einde van elke hoofstuk waardeur die leser hom/haarself kan evalueer.

Johannes Jordaan is ʼn ervare skrywer, adviseur en spreker, asook outeur van ʼn hele aantal publikasies oor soortgelyke onderwerpe. Hy kan by johannes@myprimetime.co.za gekontak word. Meer inligting is by www.myprimetime.co.za beskikbaar.