--> -->
Spyskaart +

My land, my skool, my GOD

September 3, 2014 deur Carien Bloem

In ʼn demokratiese land waar ons almal regte het en in gelykheid moet saamleef, voel dit deesdae maar moeilik.  Ek kan nie help om te voel dat party mense dink dat hulle sê groter is as ander se sê nie.

As daar in ʼn Grondwet voorsiening gemaak word om godsdiens te mag beoefen in skole, waarom moet dit dan nou beëindig word? Waarom word daar so streng en kras na Christen-skole verwys en hoekom pryk opskrifte soos: “HAAL GOD UIT SKOLE” op lamppale?

Dis eenvoudig, mense met geen fundamentele waardes wakker sulke situasies aan.  Hulle het nie ʼn geloof om te beoefen nie en nou mag niemand anders hulle geloof beoefen nie.  Is dit nie ironies nie? Beskuldigings word rondgegooi dat leerlinge se regte aangetas word as hulle tydens saalopening moet bid of Christelike liedjies moet sing, maar die waarheid is dat geen leerling nog ooit gedwing is om aan hierdie praktyke deel te neem as dit nie sy geloofsoortuiging is nie en/of as hy/sy nie gemaklik voel daarmee nie.

Om godsdiens heeltemal uit skole te neem, beteken nie net dat hierdie organisasie, met die afkorting Ogod, hulle siening op skole afdwing nie, maar dit beteken ook dat leerlinge wat wel Christene is, ontneem word om ʼn keuse te maak ten opsigte van hulle geloof, want daar is klaar vir hulle besluit.  As Christen weet ek dat my geloof nie iets is wat ek net sekere tye van die jaar beoefen nie.  Dit is nie iets wat op spesifieke tye uitgevoer word nie.  My Christenskap is deel van my, hetsy ek by my werk, huis of oral waar ek gaan, is. Een van die grootste voorregte vir my is om by ʼn organisasie te werk waar ek openlik my geloof kan beoefen.  Wat dit wonderlik maak is dat daar ruimte vir geloofsbeoefening by my werk is, net soos daar nog altyd ruimte vir dit op skool ook was.  Waarom word ons nou deur dié probleem in die gesig gestaar? Hoekom voel mense, wat aan geen geloof behoort nie, altyd so geïntimideer deur ander gelowe?  Dit was mos jou keuse om nie in iets te glo nie? Nie deel te wees nie, nie te behoort nie.  Omdat jy nou daardie leemte het, nou moet almal afstand doen!

AfriForum kan nie sulke teengodsdiensfundamentaliste steun nie.  Ons is ʼn burgerregte-organisasie wat daar is vir al ons landsburgers, maar ons is ook ʼn Christelike organisasie en steun Christelike geloofspraktyke in skole wat reeds uitgevoer word om nie op tone te trap nie en almal akkommodeer.  AfriForum sal hierdie geveg tot in die hoogste howe beveg.  Ons sal die regskostes dra van die skole wat opstaan teen dié organisasie vir godsdiensonderrig en demokrasie.  Ons sal ons kinders se regte beskerm, want op die ou end van die dag is die gesaghebbendste persoon wat kan kies oor die beoefening van geloofspraktyke in skole, die leerling SELF en dit waarmee hy/sy gemaklik is.