--> -->
Spyskaart +

DA-leiers se steun aan ANC se grondbeleid bedreig eiendomsreg

Februarie 20, 2014 deur Kallie Kriel

Die volgende rubriek is ingehandig by Beeld deur Kallie Kriel uitvoerende hoof van AfriForum.

Die besluit van die DA se nasionale leierskap om die ANC se Wysigingswetsontwerp op die Herstel van Grondregte te steun, is polities roekeloos. Dit hou die gevaar in dat eiendomsreg, vryemarkbeginsels en voedselsekerheid in effek opgeoffer word vir ‘n opportunistiese korttermynpoging om nuwe stemme te probeer werf.

Lank nadat die komende verkiesing se uitslag in die vergetelheid verdwyn het, sal gewone Suid-Afrikaners nog die prys vir die nuwe grondregte-wetgewing betaal. Die DA-leierskap se besluit verleen ‘n valse geloofwaardigheid aan die radikalisering van die ANC se beleid oor eiendomsreg. Eiendomsreg is die hoeksteen van enige suksesvolle ekonomie en die aftakeling daarvan kan enige land laat inplof. Ons sit met ʼn voorbeeld daarvan op ons drumpel: In Zimbabwe het die miskenning van eiendomsreg gelei tot ‘n werkloosheidskoers van 90% en hemelhoë inflasie wat Zimbabwe se geldeenheid se waarde vernietig het. Dit is onvermydelik dat die ANC se stelselmatige ondermyning van eiendomsreg, waaraan die DA-leierskap nou meedoen, ook beleggers in Suid-Afrika sal afskrik. Dit is iets wat die land glad nie kan bekostig nie, veral aangesien gewelddadige stakings en protesaksies reeds grootskaalse onsekerheid in die ekonomie saai.

Die ANC en DA-leierskap se steun aan ‘n politieke beleid wat voedselsekerheid in gedrang bring, is veral onverantwoordelik teenoor die armes wie se steun hulle klaarblyklik met hierdie beleidsrigtings wil wen. Beleggers gaan nie belê in ‘n landbou-omgewing wat nou vir ‘n verlengde tydperk onder die swaard van grondeise sal staan nie. Dit beteken dat produksie gekniehalter sal word en werksgeleenthede verlore sal gaan. Minder kos beteken ook duurder kos.

Die vraag moet na dese ook gevra word waar die DA se nasionale leierskap staan ten opsigte van sy tradisionele kiesersbasis. Hierdie kiesers het die afgelope paar verkiesings in goedertrou vir die DA gestem ten einde die ANC se skadelike beleidsrigtings te bolwerk. Die miskenning van eiendomsreg was een van die idees wat teengestaan is. Hierdie skielike ommeswaai van die DA-leierskap is nie waarvoor hierdie kiesers gestem het nie. Die vraag is ook waar die party staan ten opsigte van die party se plaaslike DA-leiers vanuit minderheidsgemeenskappe, wat hard gewerk het om die DA op plaaslike vlak uit te bou as teenvoeter vir die ANC. Hierdie mense het nie gewerk net om toe te sien dat die DA-leierskap nou die ANC se beleidsrigtings in vele opsigte omarm nie.

Meningspeilings dui aan dat die meerderheid van die DA se steun steeds in minderheidsgemeenskappe gesetel is. Benewens die eiendomsreg-debakel, het die DA-leierskap ook onlangs besluit dat ras, eerder as behoefte, die maatstaf moet wees vir regstellendeaksie-beleidsrigtings. Hiermee het die DA-leierskap direk teen die belange van sy “bruin, Indiër en wit” kiesers opgetree.

AfriForum het by sy ontstaan ‘n doelbewuste besluit geneem om buite die partypolitiek te funksioneer en nie enige opposisieparty te ondersteun of teen te staan nie. Die besluit maak dit vir AfriForum moontlik om sy lede in plaaslike gemeenskappe bo-oor partypolitieke verdelingslyne te verenig ter bereiking van gemeenskaplike doelwitte soos behoorlike dienslewering en die beskerming van burgerregte.

AfriForum verteenwoordig tans meer as 84 000 aktiewe lede, en is deel van die groter Solidariteit Beweging wat 235 000 gesinne verteenwoordig. As die DA-leierskap lynreg teen hierdie lede en hulle gesinne se belange begin optree, kan AfriForum nie swyg nie. Dit sal ʼn enorme oordeelsfout van die DA-leierskap wees indien hy sy tradisionele kiesers se lojaliteit as ‘n gegewe aanvaar. Hierdie kiesers is nie bloot stemvee wat aan die neus rondgelei kan word nie. Hulle stemme is iets werd en moet, soos enige ander stem, verdien word.

In die aanloop tot die verkiesing verwag AfriForum van die DA-leierskap om aan sy tradisionele kiesers te verduidelik waar hulle met die party staan. Dan kan elkeen van hulle ‘n ingeligte besluit neem vir wie om in die komende verkiesing te stem. AfriForum, as organisasie buite die partypolitiek, gaan steeds nie aan mense voorskryf vir wie om te stem of vir wie nie. Die organisasie sal egter aanhou veg vir kiesers se reg om behoorlik ingelig te wees oor politieke partye se beleid en om te verseker dat die party vir wie hulle op grond van verkiesingsbeloftes stem, nie uiteindelik teen hulle belange optree nie.