--> -->
Menu +

Monthly Archives: May 2014

AfriForum presents safety training week in Elliot

May 2, 2014 deur Juran van den Heever

The civil rights group AfriForum will this week present a safety training week in Elliot in the Eastern Cape. The training week is part of AfriForum’s community safety training, to empower communities in a South Africa where the government no … Continue reading

AfriForum bied veiligheidsopleidingsweek aan in Elliot

May 2, 2014 deur Juran van den Heever

Die burgerregte-groep AfriForum bied vandeesweek veiligheidsopleiding in Elliot in die Oos-Kaap aan. Die opleidingsweek vorm deel van AfriForum se gemeenskapsveiligheid-opleiding om gemeenskappe te bemagtig in ʼn Suid-Afrika waar die staat nie meer omsien na landsburgers se veiligheid en algemene welstand … Continue reading

Municipality deprives non-Setswana-speaking public the right to participate in public participation processes

May 2, 2014 deur Juran van den Heever

The civil rights organisation AfriForum received complaints from the community in ANC-controlled Mogale City regarding the public participation process for the proposed budget for 2014/2015 in which the public must make comments and recommendations. The complaints which AfriForum received are … Continue reading

Munisipaliteit ontneem nie-Setswanasprekende publiek die reg om deel te neem aan openbare deelname prosesse

May 2, 2014 deur Juran van den Heever

Die burgerregte-organisasie AfriForum het klagtes vanuit die gemeenskap in Mogale City ontvang rakende die openbare deelname prosesse vir die voorgestelde begroting vir 2014/2015 waarby die publiek kommentaar en voorstelle moet lewer. Die klagtes wat AfriForum ontvang, is onder meer dat … Continue reading