--> -->
Menu +

Monthly Archives: March 2014

Water in Piet Retief cause for concern – AfriForum

March 27, 2014 deur Esmarie Prinsloo

AfriForum is concerned about dangerous levels of pollution in the Mkhondo Municipal area. This, due to raw sewage spills from the sewage plant into the Assegaai River. The civil rights organisation received the results of water tests conducted by their … Continue reading

Piet Retief se water wek kommer – AfriForum

March 27, 2014 deur Esmarie Prinsloo

AfriForum is bekommerd oor gevaarlike vlakke van besoedeling in die Mkhondo Munisipale area as gevolg van die storting van rou riool vanaf die rioolaanleg in die Assegaairivier. Die burgerregte-organisasie het die uitslae van watertoetse, wat deur hulle tak in Piet … Continue reading

AfriForum ready to defend learners against unfair school placement

March 27, 2014 deur Esmarie Prinsloo

It has come to the attention of AfriForum that the Gauteng Department of Basic Education instructed some schools in Centurion to transfer learners from Grade R to Grade 1. The learners in question will turn 7 in 2014 and according … Continue reading

AfriForum gereed om leerders teen onregverdige skoolplasing te beskerm

March 27, 2014 deur Esmarie Prinsloo

Dit het onder AfriForum se aandag gekom dat die Gautengse onderwysdepartement opdrag aan sommige laerskole in Centurion gegee het om van hulle Graad R leerders dringend oor te plaas na Graad 1 omdat die leerlinge vanjaar 7 jaar oud word … Continue reading

Polokwane, is your water clean? AfriForum’s water test results are available

March 27, 2014 deur Esmarie Prinsloo

AfriForum can confirm that Polokwane’s water is clean. The civil rights organisation received the latest results from the laboratory of water tests conducted in the town last week. Previous results indicated that the town’s water was contaminated with the E. … Continue reading