--> -->
Spyskaart +

AfriForum maak stortingsterreinouditverslag bekend

September 8, 2016 deur Mariska Batt

AfriForum het vandag sy stortingsterreinouditverslag bekend gestel en aan Edna Molewa, minister van omgewingsake, by die Departement Omgewingsake in Pretoria oorhandig. Nosipho Ngcaba, direkteur-generaal van dié departement, en Mark Gordon, adjunk direkteur-generaal van chemiese stowwe en afvalbestuur, het dié verslag namens haar ontvang en onderneem om binne 30 dae terugvoer te gee.

Dit volg nadat die burgerregte-organisasie in Junie en Julie vanjaar stortingsterreine gaan oudit het in die areas waar AfriForum-takke bestaan en die resultate in ’n verslag opgeneem het.

Volgens toepaslike wetgewing en regulasies, onder meer die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur: Vullis (Wetno. 59 van 2008), moet ’n stortingsterrein aan bepaalde vereistes voldoen. AfriForum het hierdie vereistes in 25 vrae verwerk en het dié vrae gebruik om die stortingsterreinoudit te doen.

Volgens Chris Boshoff, projekkoördineerder van dié projek, toon die bevindinge in die verslag dat slegs 18% (15 uit 83) van die stortingsterreine wat oudits ondergaan het, aan die minimum vereistes voldoen soos gestel deur die bogenoemde wetgewing.

“By 82% van dié stortingsterreine behoort daar spoedig ingegryp te word om gesondheidskwessies in omliggende gemeenskappe te verhoed.”

Boshoff lys die volgende kommerwekkende kwessies wat op verskeie stortingsterreine gevind is:

  • Onwettige mediese afval word op die terreine gestort, met die gevolg dat ondergrondse water besoedel kan word.
  • Dit het aan die lig gekom dat daar families met kinders woonagtig is op sommige van die terreine.
  • Diere is aangetref wat op stortingsterreine wei en van die afval eet.
  • Dierkarkasse wat onwettig gestort is en nie bedek is, soos die regulasie stipuleer nie, is ook op sommige van die terreine aangetref.
  • Daar is laastens gevind dat swak rehabilitasie en kompaksie op die terreine plaasvind, met die gevolg dat die vullis rondwaai en omliggende omgewings besoedel.

Boshoff sê voorts dat AfriForum, as deel van dié projek, oudits gedoen het op drie privaat beheerde stortingsterreine.

“Twee van die terreine het 100% aan die regulasies voldoen, terwyl die derde ’n persentasie van 76 behaal het; teenoor staatsbeheerde stortingsterreine wat ’n gemiddeld van 44,3% tydens die oudit behaal het.”

Marcus Pawson, hoof van plaaslike regering en omgewingsake by AfriForum, is van mening dat die skokkende stand van staatsbeheerde stortingsterreine in Suid-Afrika toegeskryf kan word aan die swak bestuur daarvan, korrupsie en die gebrekkige opleiding van munisipale amptenare en werkers.

“Stortingsterreine het in wese baie potensiaal, solank die regering net ’n wilsbesluit neem om die infrastruktuur volhoubaar te maak vir herwinning en hergebruik.” 

Só het die stortingsterreine gevaar ten opsigte van die minimum vereistes – aangedui per provinsie: 

Provinsie Aantal stortingsterreine wat geoudit is Aantal stortingsterreine wat voldoen aan meer as 80% van die minimum vereistes Aantal stortingsterreine wat nie aan die minimum vereistes voldoen nie
  2016 2016 2016
Wes-Kaap 9 2 7
Noord-Kaap 9 1 8
Oos-Kaap 5 1 4
Vrystaat 13 2 11
Mpumalanga 11 0 11
Gauteng 10 2 8
Limpopo 8 3 5
KwaZulu-Natal 6 1 5
Noordwes 12 3 9
Nasionale totaal 83 15 68

 

“AfriForum het reeds aanmaningsbriewe gestuur aan al die munisipaliteite waar stortingsterreine nie aan die minimum vereistes voldoen nie, én aangedring daarop dat die munisipaliteite aan ons hul aksieplanne stuur wat hulle gaan volg om stortingsterreine weer op standaard te kry. Indien die munisipaliteite nie hieraan gehoor gee nie, sal AfriForum die gemeenskap bystaan om, waar moontlik, self die stortingsterreine te rehabiliteer,” sê Pawson.

Sluit aan by dié inisiatief deur jou dorp se naam te SMS (R1) na 45354 – op dié wyse kan jy help om jou omgewing skoon en netjies te hou.