--> -->
Spyskaart +

AfriForum bou voort op historiese mylpaal

November 3, 2017 deur Flip Buys

AfriForum staan op 200 000 lede! Wat ’n historiese mylpaal! Dis ’n voorreg om deel te wees van ’n droom wat waar word. ’n Droom van ’n staatsbestande Helpmekaarbeweging wat aan blywende oplossings werk; wat nie net praat oor probleme nie, maar iets daaraan doen. ’n Droom van Afrikaners wat op grond van beproefde waardes, skeppend en vernuwend dink en doen. ’n Organisasie wat midde-in moeilike omstandighede hoop skep en mense moed gee. Daar’s inderdaad goeie rede om vir Kallie Kriel en sy span van harte geluk te wens met hierdie mylpaal, en vir hulle baie dankie te sê vir hul harde werk. Maar die grootste dankie gaan aan elke lid wat met julle ondersteuning dit vir ons moontlik maak om soveel projekte aan te pak wat ’n verskil in mense se lewens maak.

Bestaansrede

Maar wat is AfriForum se bestaansrede, en wat wil ons in die toekoms bereik? AfriForum is deel van die Solidariteit Beweging, wat in totaal nou 415 000 lede het. Dit het alles begin toe ons bykans 20 jaar gelede gesien het dat dit weer nodig word om ’n Helpmekaarbeweging van selfhelp-“doen”-organisasies te stig. Dit het vir ons duidelik geword dat die staat op bykans elke gebied begin verswak. Die polisie kan nie die burgers veilig hou nie, munisipale dienste begin op soveel plekke verval, wanbestuur van staatsinstellings neem krisisafmetings aan, skaamtelose korrupsie vier hoogty, staatskaping takel die land af en hardwerkende belastingbetalers kry nie waarde vir hul swaarverdiende belastinggeld nie. Daarom is ons strategiese uitdaging om “staatsdienste” sonder staatsinkomste te lewer. Tweedens moet ons ’n waghondrol speel oor die regering se besteding van ons belastinggeld om te sorg dat ons regmatige waarde daarvoor kry.

Meerderheidsoorheersing

Maar dit het verder duidelik geword dat wit mense in die algemeen, en Afrikaners in besonder, nie deel van die ANC se siening van die toekoms vorm nie. Ons grondwetlike regte en grondliggende belange word misken. Ons rol word verskraal om ’n regering wat teen ons regeer met ons belasting te befonds, en om die willose sondebokke te wees van alles wat fout gaan. ’n Omvattende rassebestel word op ons afgedwing, gegrond op ’n eensydige vertolking van die verlede. Die geskiedenis word veralgemeen tot die verhaal van onderdrukkers en onderdruktes. Die oorsake van wêreldwye krisisse van armoede, werkloosheid en ongelykheid word in Suid-Afrika vereenvoudig tot wit mense en apartheid. Wat voorgehou was as ’n wonderwerkskikking het ’n gewone meerderheidsregering geword wat met transformasie-rasseformules in meerderheidsoorheersing omvorm word.

Gelukkig is daar al hoe meer tekens dat al hoe meer mense uit alle rasse besig is om siek en sat te word vir staatskaping, wanbestuur en korrupsie, en dat groot weerstand daarteen begin opbou. Die ANC-alliansie bestaan nog net in naam en die voortgaande politieke “burgeroorlog” in die regerende party voorspel die moontlike verbrokkeling van dié party. AfriForum werk egter nie vir die volgende verkiesing nie, maar vir die volgende geslag. Hoe belangrik die politiek ook al is, die grondliggende werklikhede van die land wys dat ’n regeringsverandering nie oornag ons bestaansprobleme gaan oplos nie.

Normale toekoms

Ons toekomsvisie is om ’n toekoms te skep waarin Afrikaners ook blywend vry, veilig en voorspoedig kan leef. Dit sal ons in staat stel om ’n volhoubare bydrae tot die welstand van die land en al sy mense te maak. Daar is niks vreemds of “regs” aan ons visie nie – dis wêreldwyd normaal dat mense vry, veilig en voorspoedig wil leef. Ons streef dus bloot na normaliteit.

Die normale toekoms waarna AfriForum en ons beweging streef, lei ons na die volgende normale doelwitte:

 • veiligheid;
 • werkende stede en dorpe;
 • die demokratiese reg van ons gemeenskap om self besluite te neem oor sake wat ons raak;
 • ’n goeie en skoon regering wat ons regte respekteer en ons belange beskerm;
 • billike waarde vir ons belasting;
 • gelykheid voor die reg;
 • om soos eersteklasburgers nie op grond van ras behandel te word nie;
 • ’n bedeling sonder rassewette in die werkplek en besigheid, skool en samelewing;
 • wedersydse erkenning en respek tussen rassegroepe;
 • die gelykwaardige erkenning van ons taal, kultuur en erfenisse;
 • ’n normale geskiedenis;
 • goeie skole, universiteite en kolleges vir ons kinders waar ons taal erken word;
 • normale werk en werksgeleenthede, wat nie deur kwotas bepaal word nie; en
 • ’n normale toekoms wat orals ter wêreld as vanselfsprekend gesien word.

AfriForum se bereiking van die 200 000-ledetal, saam met ons hele beweging se meer as 400 000 gesinne, maak van ons die derde grootste organisasie in die land, ná die vinnig verswakkende ANC en ’n verdeelde Cosatu. Maar getalle is nie bepalend nie. Ons “weeg” meer as wat ons “tel” in terme van ons lede en ons gemeenskap se vlakke van opleiding, ondernemerskap en kulturele “kapitaal”. Opsommend kom dit daarop neer dat ons die wil en vermoë het om self verantwoordelikheid vir ons toekoms te aanvaar en dit nie net aan die regering oor te laat nie. AfriForum se merkwaardige prestasie en die al groter rol wat die organisasie speel, is tekenend hiervan.

Suksesresep

AfriForum is gereed en gerat om die krisisse wat ons teister, te oorkom. Dis nie die eerste maal dat Afrikaners voor groot uitdagings te staan kom nie, en ons het dit nog altyd oorkom en kan weer. Kom ons gebruik ons voorouers se beproefde suksesresep om krisisse te oorkom:

Neem een groot krisis.

Meng dit met leierskap en visie.

Gooi ’n paar stewige skeute wilskrag by.

Versterk die mengsel met kinderlike geloof.

Vermenigvuldig dit met Helpmekaarenergie.

Klits hope harde werk by.

’n Knypie broedertwis na smaak.

Versoet met ’n groot skep saamstaan.

Bak nou vir sowat ’n dekade lank in ’n groot bak vol volharding en vasbyt.

Dit behoort genoeg te wees vir die toekoms van ’n hele nuwe geslag.

Flip Buys

Voorsitter: AFriForum