--> -->
Spyskaart +

AfriForum bied teëstand as dit vereis word, gee samewerking as dit kan

Maart 28, 2019 deur Kallie Kriel

AfriForum verwelkom konstruktiewe kritiek, aangesien dit dié organisasie voortdurend die geleentheid bied om seker te maak dat hy homself kan verantwoord rakende sy veldtogte, optrede en styl, skryf Kallie Kriel.

AfriForum beskou konstruktiewe kritiek as ’n positiewe geleentheid om deur repliek AfriForum en Ernst Roets, die organisasie se uitvoerende adjunkhoof, se optrede en styl te verduidelik.

Wat my wel dwars in die krop steek, is dat sommige kri­tici wat probeer om Roets se “styl” verdag te maak skyn­-baar nie insien dat hul eie styl ernstige gebreke toon wanneer hulle hul wend tot kwetsend persoonlike aanvalle op Roets as mens nie. Hul pogings om ’n wig tussen AfriForum en Roets in te dryf, gaan nie slaag nie. Ek en Afri­Forum steun Roets 100%. 

Uiteraard is ek, Roets en AfriForum se span soos enige ander mens nie verhewe bo kritiek nie. Wat ons wel glo, is dat die kritiek op feite gegrond moet wees en bowenal dat ons optrede nie in isolasie van die omgewing waarin ons funksioneer, beoordeel moet word nie.

‘Max en Piet’ sê so

Die stelling dat as ’n leuen genoeg herhaal word sommige mense dit gaan begin glo, is skynbaar korrek. Ekself het al enkele mense raakgeloop wat aanvoer dat AfriForum “verregs” of selfs “rassisties” is. Wanneer ek hulle vra om dit met feite te staaf, kan hulle dit nie doen nie. Hulle glo dit omdat “Max en Piet” so sê. 

Dit word gesê al wys die feite dat daar ’n lang lys van voorbeelde is waar AfriForum sowel bruin as swart mense bystaan en wedersydse erkenning en re­spek tussen gemeenskappe bevorder. 

Dieselfde gevaar bestaan natuurlik as ’n paar mense aanhou om misplaaste aanvalle op Roets se “aanslag” uit te voer dat daar mense sal wees wat dit begin glo, al ken hulle Roets nie. My ervaring is gelukkig ook dat die meeste Afrikaners en Afrikaanssprekendes vir hulself kan dink en die geregverdigde vraag sal vra, naamlik waar het Roets wat gesê en hoekom het hy dit gedoen. 

Optrede in parlement

Die groot stok waarmee sy kritici Roets en AfriForum wil bykom, is sy optrede voor die parlement se grondwetlike hersieningskomitee. 

Die vraag moet wel gevra word wat die opsies tot Afri­Forum se beskikking was. Dit sou vir AfriForum wonderlik gewees het as ons voor die komitee kon verskyn met die wete dat die ANC en die EFF oop was vir oortuiging en dat ons hulle sou kon paai met mooi woorde. Die werklikheid was egter anders. 

Pres. Cyril Ramaphosa het reeds voor die afhandeling van die “openbare oorlegproses” en die komitee se sitting ’n laataand-aankondiging gedoen dat die ANC reeds besluit het om voort te gaan om die Grondwet te wysig om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak. 

Die openbare deelnameproses en grondwetlike hersieningskomitee se sittings was dus oëverblindery. Dit is as platform misbruik om die leuen te verkondig dat alle wit mense wat grond besit dié grond gesteel het. 

Die enigste opsie wat dus vir AfriForum oorgebly het, was om in sy voorlegging ’n goed beredeneerde, maar ook ’n sterk en duidelike boodskap oor te dra dat wit mense nie gronddiewe is nie. Indien AfriForum uit vrees vir ’n negatiewe reaksie nie sy boodskap hard en duidelik mag stel nie, maar die ANC en die EFF vrye teuels het om hul verdraaide weergawe van die geskiedenis oor te dra soos hulle wil, is die dood in die pot.

Goeie verhoudings

Natuurlik moet goeie verhoudings nagestreef word en moet ons argumente onaanvegbaar wees, maar om net daarop te steun, gaan nie werk nie. Agri SA het byvoorbeeld met waarskynlik goeie bedoelings en onder toejuiging van AfriForum se opponente probeer om die ANC van sy planne te laat afsien deur goeie verhoudings te bou en hom sterk uit te spreek teen enige “inmenging” deur die VSA ná pres. Donald Trump se twiet oor Suid-Afrika. Uiteindelik het die ANC doodeenvoudig voortgegaan met die parlementêre proses om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak. 

Ek beskou dit as ’n positiewe wending dat Agri SA in die lig daarvan ook nou die noodsaak van druk op die ANC insien en die Trump­-regering self begin versoek het om in te gryp.

Ekself was al op tientalle vergaderings met die ANC betrokke. Die vergaderings was altyd gemoedelik, maar nie ’n enkele toegewing is deur die ANC gedoen nie. 

Die kere dat AfriForum wel sukses behaal het op sowel plaaslike as nasionale vlak, was toe druk op die ANC toegepas is. Die aangepaste benadering het uiteindelik tot gesonde skikkings gelei. 

Churchill en Hitler

Winston Churchill is ’n goeie voorbeeld van iemand wat sy optrede aangepas het by wat die werklikheid vereis het. Verskeie Britse politici in die 1930’s het gedink hulle kon Hitler tevrede stel deur hom voortdurend te probeer paai. Churchill was die enkele uitsondering, bloot omdat hy die planne gelees het wat Hitler geskryf het en omdat hy geglo het wat hy lees. 

Op soortgelyke wyse is dit belangrik dat ons ons voortdurend moet vergewis van die ANC se denkraamwerk deur dié party se beleidsdokumente te lees, te glo dat die ANC bedoel wat hy in sy dokumente sê en dit dan te verreken in die taktiese optrede wat vereis word om onteiening sonder vergoeding so goed moontlik te beveg. 

Ingevolge die ANC se uitgesproke “balance of forces”-benadering gaan dié party nie van sy beleidsrigtings afstand doen bloot op grond van ander se goeie argumente nie, maar sal wel soms terugstaan as daar hewige teëstand is. 

Op strategiese vlak sal Afri­Forum aanhou om daarna te streef dat daar uiteindelik ’n gesonde verstandhouding tussen Afrikaners, Afrikaanssprekendes en die owerheid moet bestaan en dat brandpunte deur gesprek opgelos moet word. 

Solank die ANC vasklou aan sy “balance of forces”-benadering kan en gaan AfriForum op taktiese vlak aanhou om teëstand te bied waar omstandighede dit vereis.

Kallie Kriel is uitvoerende hoof van AfriForum.